Onderzoek & case studies

image001

Xpert CMKB beoogt de kennis rondom de creatieve sector te versterken en te vergroten.  Met verschillende onderzoeksactiviteiten bundelt en verzamelt Xpert CMKB zowel bestaande kennis als ook nieuwe kennis over de groei en ontwikkeling van de creatieve sector:

Kennis verspreiden
-via onze website lees je over relevant onderzoek binnen en buiten de HKU
-via het publiceren van artikelen, rapporten, etc.

Kennis verzamelen en verwezenlijken
-via de ontwikkeling en uitzetten van een monitor over de groei en ontwikkeling van het creatief MKB
-via het bestuderen van (inter)nationale cases over de ondersteuning en profilering, groei en ontwikkeling van het creatief mkb en cultureel ondernemerschap
-via onderzoeks- en scriptiebegeleiding
-via participatie in onderzoek elders

Kennis toepasbaar maken
-in de ondersteuning van de ontwikkeling van creatief mkb-ers in o.a. StratLabs
-via het ontwikkelen van modellen en tools, o.a. de ontwikkeling van Cultural Business Models ism het lectoraat Kunst en Economie van de HKU
-via advisering

Kennis uitwisselen
-in de organisatie en deelname aan studiemiddagen, werk- en  onderzoeksconferenties, en seminars

Meer informatie?
Wil je meer weten over een van deze activiteiten? Neem dan contact op met de projectleider Onderzoek & Innovatie Isjah Koppejan.