Xpert CMKB

Met Xpert CMKB zet de HKU zich in voor de creatieve sector in de regio Utrecht. Xpert CMKB stimuleert ondernemerschap, innovatie en netwerkvorming in de creatieve sector. Daarbij leveren we een bijdrage aan de zichtbaarheid en profilering van het creatief MKB in de regio.

Vanaf 30 juni 2011 is het (tweejarig) programma van Xpert CMKB afgerond. Xpert CMKB blijft voorlopig bestaan als online platform en kennispunt voor de creatieve industrie, met aandacht voor trends en ontwikkelingen op het gebied van (creatief) ondernemerschap.

Over-Xpert-klein

Xpert CMKB was de afgelopen twee jaar onderdeel van Creative Xcellerator; een gezamenlijk initiatief van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hogeschool Utrecht (HU) en de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI). Binnen dit project zette de HKU het project Xpert CMKB uit en de HU het project CELL. Creative Xcellerator werd gefinancierd door Pieken in de Delta, een subsidieprogramma van het Ministerie van Economische Zaken en de Gemeente Utrecht.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en ondernemerschap

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht geeft met Xpert CMKB verdieping aan de lijn van onderzoek naar en ondersteuning van het creatief MKB. Zo heeft van 2005 tot eind 2008 het programma Cultureel Midden- en Kleinbedrijf Utrecht (CMKBU) gedraaid. Hieruit is onder meer de stichting IPCICO, het Interregionaal Platform Creatieve Industrie Creatief Ondernemerschap.

Daarnaast is de HKU sinds 2008 gestart met het Centrum van Ondernemerschap in de creatieve Industrie (COCI). Met dit centrum initieert, ondersteunt en coördineert de HKU de ontwikkeling van onderwijsvernieuwingen en diensten gericht op de ontwikkeling van ondernemerschap van studenten en alumni.

De HKU is met ruim 3700 studenten en een zeer gevarieerd aanbod aan opleidingen één van de grootste op kunst en cultuur gerichte opleidingsinstituten in Europa. Behalve het aanbieden van de diverse opleidingen houdt de HKU zich ook al een geruime tijd bezig met onderzoek. Al vanaf 1995 heeft de HKU lectoraten ingesteld.

Voor meer informatie ga naar HKU, lectoraten, IPCICO en COCI.

logo_gemeente_utrecht logo_ez

Creative Xcellerator hku